Proběhlé vzdělávací akce

(akce pořádané nebo podporované Českou akademií dermatovenerologie)

 

2012

 

15. 3. 2012
XXIV. REGIONÁLNÍ DERMATOVENEROLOGICKÝ SEMINÁŘ – POKROKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ
Místo konání: Brno
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně, Dermatovenerologická klinika FN Brno a ČADV

 

16. 3. 2012
202021102 Kurz – KOŽNÍ ALERGICKÉ REAKCE ANAFYLAKTICKÉHO TYPU A LÉKOVÉ EXANTÉMY
Místo konání: Hotel ILF, Praha 4
Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

 

16. 3. 2012
XV. OLOMOUCKÁ DERMATOLOGICKÁ KONFERENCE
Místo konání: Olomouc
Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FNOL

 

16. – 20. 3. 2012
ANNUAL CONGRESS OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY¨
Místo konání: San Diego (USA)  
Pořadatel: AAD

 

21. 3. 2012
SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ (13:00)
Místo konání: Praha, knihovna Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a NB
Pořadatel: Dermatohistopatologická sekce ČDS ČLS JEP

 

30. – 31. 3. 2012
MEDZINÁRODNÝ DERMATOVENEROLOGICKÝ KONGRES
Místo konání: Praha, hotel Clarion
Pořadatel: Spirig

 

4. 4. 2012
26. PRAŽSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ
Místo konání: Syllabova posluchárna 3. LF, Praha 10
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

 

12. 4. 2012
LASEROVÝ SEMINÁŘ
Místo konání: Rezidence velvyslance USA, Praha 6
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN KV Praha a Datura, s.r.o.

 

13. – 14. 4. 2012
IX. SJEZD SAD
Místo konání: Pardubice
Pořadatel: SAD

 

17. 4. 2012
KRAJSKÝ DERMATOVENEROLOGICKÝ SEMINÁŘ
Místo konání: Jihlava
Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení nemocnice v Jihlavě 

 

19. 4. 2012
6. ZÁPADOČESKÝ DERMATOLOGICKÝ SEMINÁŘ
Místo konání: FN Plzeň-Bory, pavilon č. 22 a pavilon č. 4
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

19. 4. 2012
202021103 Kurz – DERMATOHISTOPATOLOGIE A KLINICKÉ KORELACE U KOŽNÍCH CHOROB PRO ATESTACI A PRAXI
Místo konání: Hotel ILF, Praha 4
Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

 

20. – 21. 4. 2012
Místo konání: Praha, hotel Clarion
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNa Bulovce a ČADV

 

19. – 21. 4. 2012
TRAINING COURSE FOR RESIDENTS: SURGERY
Místo konání: Thessaloniki (Řecko)
Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology

 

25. 4. 2012
SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ (13:00)
Místo konání: Praha, knihovna Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a NB
Pořadatel: Histopatologická sekce ČDS ČLS JEP

 

26. 4. 2012
JAK PŘEŽÍT EVROPSKÝ DEN MELANOMU
Místo konání: Syllabova posluchárna fakulty, Praha 10
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

 

27. 4. 2012
IV. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI
Místo konání: Olomouc
Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních FNOL a Solen s.r.o.

 

27. 4. 2012
KRAJSKÁ DERMATOVENEROLOGICKÁ KONFERENCE
Místo konání: Ústí nad Labem
Pořadatel: Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. Masarykovy nemocnice, o. z.

 

11. – 12. 5. 2012
TRAINING COURSE FOR SPECIALISTS HAIR & NAIL
Místo konání: Sofia (Bulharsko)
Pořadatel: EADV

 

11. – 12. 5. 2012
JARNÍ SETKÁNÍ DERMATOLOGŮ REGIONU
Místo konání: České Budějovice
Pořadatel: Kožní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

 

15. 5. 2012
202021104 Kurz – PRAKTICKÁ VENEROLOGIE
Místo konání: Hotel ILF, Praha 4
Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

 

14. 5. 2012
EVROPSKÝ DEN MELANOMU V ČR
Místo konání: ambulance dermatologů ČR
Pořadatel: Euromelanoma, EADV, koordinátor v ČR: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

 

14. 5. – 17. 5. 2012
ATESTACE Z DERMATOVENEROLOGIE – JARNÍ TERMÍN
Místo konání: Plzeň, Dermatovenerologická klinika UK a FN Plzeň
Pořadatel: LF UK Plzeň

 

16. – 19. 5. 2012
11th CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR PEDIATRIC DERMATOLOGY
Místo konání: Istanbul (Turecko)
Pořadatel: European Society for Pediatric Dermatology

 

22. 5. 2012
202021105 Kurz – PIGMENTOVÉ KOŽNÍ PROJEVY – PRAKTICKÉ PŘÍTUPY
Místo konání: Hotel ILF, Praha 4
Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

 

23. – 25. 5. 2012
39th ANNUAL MEETING OF SCUR
Místo konání: Lyon (Francie)
Pořadatel: Society for Cutaneous Ultrastructure Research

 

23. 5. 2012
SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ (13:00)
Místo konání: Praha, knihovna Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a NB
Pořadatel: Dermatohistopatologická sekce ČDS ČLS JEP

 

25. – 26. 5. 2012
VÝJEZDNÍ REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ DERMATOVENEROLOGŮ
Místo konání: Havlíčkův Brod
Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci  Králové

 

6. – 10. 6. 2012
9th EADV SPRING SYMPOSIUM
Místo konání: Verona (Itálie)
Pořadatel: EADV

 

14. – 16. 6. 2012
8. ČESKO-SLOVENSKÝ DERMATOLOGICKÝ KONGRES
Místo konání: Bratislava, hotel Gate One
Pořadatel: SDS SLS a ČDS ČLS JEP

 

16. 6. 2012
BASIC COURSE ON THE CLASSIFICATION AND TREATMENT OF VASCULAR MALFORMATION AND TUMOURS
Místo konání: Malmő (Švédsko)
Pořadatel: International Society for the Study of Vascular Anomalies

 

20. 6. 2012
SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ (13:00)
Místo konání: Praha, knihovna Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a NB
Pořadatel: Histopatologická sekce ČDS ČLS JEP

 

21. – 23. 6. 2012
16th MEETING OF THE EUROPEAN HAIR RESEARCH SOCIETY 
Místo konání: Barcelona (Španělsko)
Pořadatel: European Hair Research Society

 

22. – 25. 6. 2012
TRAINING COURSE FOR RESIDENTS: ITCH
Místo konání: Brusel (Belgie)
Pořadatel: EADV

 

25. 6. 2012
Pořadatel: Vitiligo Research Foundation, koordinátor v ČR: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

 

27. 6. – 1. 7. 2012
3rd WORLD PSORIASIS PSORIATIC ARTHRITIS CONFERENCE 2012
Místo konání: Stockholm (Švédsko)
Pořadatel: International Federation of Psoriasis Associations

 

8. – 11. 7. 2012
EUROGIN 2012: HPV, CERVICAL AND OTHER HUMAN DISEASES
Místo konání: Praha
Pořadatel: Eurogin

 

16. – 20. 7. 2012
DERMATOHISTOPATOLOGIE: LETNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY
Místo konání: Plzeň
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie a Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň

 

19. – 23. 7. 2012
TRAINING COURSE FOR SPECIALISTS: PSYCHODERMATOLOGY
Místo konání: Brusel (Belgie)
Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology

 

22. – 27. 7. 2012
Místo konání: Mnichov (Německo)

 

1. – 4. 8. 2012
Místo konání: Sao Paulo (Brazílie)
Pořadatel:
Brazilian Society of Dermatology and Skin Cancer Foundation

 

6. – 8. 9. 2012
Místo konání: Antalya (Turecko)
Pořadatel:
International Union against Sexually Transmitted Infections

 

7. – 8. 9. 2012
Místo konání: Vídeň (Rakousko)
Pořadatel:
European Organization for Research and Treatment of Cancer

 

10. – 12. 9. 2012
Místo konání: Cardiff (Velká Británie)
Pořadatel:
International Society for Stratum Corneum Research, Skin Forum

 

11. 9. 2012
KRAJSKÝ DERMATOVENEROLOGICKÝ SEMINÁŘ
Místo konání: Jihlava
Délka trvání: 3 hodiny
Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení nemocnice v Jihlavě 
Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Kontakt: znevoralova@atlas.cz

 

13. – 15. 9. 2012
Místo konání: Berlín (Německo)
Pořadatel: European Lymphological Society

 

13. – 15. 9. 2012
Místo konání: Amsterdam (Nizozemí)
Pořadatel: European College for the Study of Vulval Disease

 

19. 9. 2012
REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ DERMATOVENEROLOGŮ
Místo konání: Hradec Králové
Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci  Králové
Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Kontakt: ettler@fnhk.cz

 

19. – 22. 9. 2012
Místo konání: Venezia (Itálie)
Pořadatel: ESDR

 

19. – 22. 9. 2012
Místo konání: Sevilla (Španělsko)
Pořadatel: Colegio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia

 

21. – 22. 9. 2012
SETKÁNÍ PRIMÁŘŮ
Místo konání: Znojmo, hotel Happy star Hnanice
Pořadatel: Kožní odd. Nemocnice Znojmo a Bellupo
Odborný garant: prim. MUDr. Alena Čermáková
Kontakt: prim.kozni@nemzn.cz

 

27. – 29. 9. 2012
Místo konání: Praha, Kongresové centrum
Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
Kontakt: president-elect@eadv.org

 

3. 10. 2012
DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM K 75. VÝROČÍ KOŽNÍ KLINIKY NA BULOVCE: LYMFOLOGIE
Místo konání: Praha
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NB,  ČADV
Kontakt: dermatology@bulovka.cz
Podrobnosti nalznete zde.

 

5. – 6. 10. 2012
Místo konání: Bled, Hotel Park (Slovinsko)
Pořadatel: Slovenian Society of Dermatovenereologists

 

11. – 14. 10. 2012
CEEDVA SCHOOL FOR RESIDENTS
Místo konání: Burgas (Bulharsko)
Pořadatel: Bulgarian Society of Dermatology a CEEDVA
Kontakt: dermatology@bulovka.cz

 

12. 10. 2012
SEMINÁŘ SEKCE DĚTSKÉ DERMATOLOGIE
Místo: Brno
Pořadatel: Sekce dětské dermatologie ČDS ČLS JEP
Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA; prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Kontakt: hbuckov@fnbrno.cz

 

12. – 13. 10. 2012
Místo konání: Brno, BVV
Pořadatel: Česká lymfologická společnost ČLS JEP
Odborný garant: prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.

 

12. – 13. 10. 2012
2. KONGRES BIOLOGICKÉ LÉČBY
Místo konání: Praha
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA
Kontakt: info@meritis.cz

 

20. 10. 2012
13. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM – JAK LÉČÍM JÁ
Místo konání: Ústí nad Labem
Pořadatel: Kožní sanatorium  
Kontakt: duchkova@koznisanatorium.cz
Program sympozia naleznete ZDE.
Webové stránky sympozia: www.bos-congress.cz/dsul2012.
REGISTRACE k účasti je dostupná on-line ZDE.

 

24. – 27. 10. 2012
Místo konání: Durban (Jižní Afrika)
Pořadatel: International Society of Dermatology

 

25. – 27. 10. 2012
Místo konání: Barcelona (Španělsko)
Pořadatel: European Society of Dermatological Research 

 

31. 10. 2012
DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: DERMATOONKOLOGIE
Místo konání: Praha
Pořadatel: ČADV
Kontakt: dermatology@bulovka.cz
Program ke stažení zde.

 

2. 11. 2012
5. KONFERENCE AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY
Místo konání: Brno
Pořadatel: Pracovní skupina pro akné Sekce korektivní dermatologie ČDS ČLS JEP
Garant: prof. MUDr. Petr Arenbenberger, DrSc., MBA
kontakt: znevoralova@atlas.cz

 

2. – 3. 11. 2012
Místo konání: Bukurest (Rumunsko)
Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
kontakt: president-elect@eadv.org

 

9. – 10. 11. 2012
Místo konání: Praha, IKEM
Pořadatel: Česká flebologická společnost ČLS JEP
Odborný garant: prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.
Kontakt: strejckova.k@seznam.cz

 

14. 11. 2012
VEČER KOŽNÍ KLINIKY - SEMINÁŘ
Místo konání: Plzeň, Šafránkův pavilon LF UK
Pořadatel: Spolek lékařů v Plzni, Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Kontakt: pizinger@fnplzen.cz

 

14. – 17. 11. 2012
Místo konání: Barcelona (Španělsko)
Pořadatel: European Association of Dermatologic Oncology
Kontakt: tel. +34 933 685 538

 

16. – 17. 11. 2012
2. SVATOMARTINSKÁ KONFERENCE 
Místo konání: Kurdějov
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha a Datura s.r.o.
Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Kontakt: teo@teoconsult.cz

 

21. 11. 2012
DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: VENEROLOGIE
Místo konání: Praha
Pořadatel: ČADV
Kontakt: dermatology@bulovka.cz
Program ke stažení zde.

 

21. 11. 2012
REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ DERMATOVENEROLOGŮ
Místo konání: Hradec Králové
Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci Králové
Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Kontakt: ettler@fnhk.cz

 

22. 11. 2012
MORAVSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ
Místo konání: Olomouc
Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních FNOL
Odborný garant: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.
Kontakt: dagmar.ditrichova@fnol.cz

 

22. – 24. 11. 2012
Místo konání: Madrid (Španělsko)
Pořadatel: European Society of Cosmetic and Aesthetic Dermatology (ESCAD)

 

26. – 29. 11. 2012
Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK

 

27. 11. 2012
KRAJSKÝ DERMATOVENEROLOGICKÝ SEMINÁŘ
Místo konání: Jihlava
Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení nemocnice v Jihlavě
Odborný garant: prim. MUDr. Štefan Dubáň
Kontakt: dubans@nemji.cz

 

28. 11. 2012
29. PRAŽSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ
Místo konání: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NB, Praha
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a ČADV
Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Kontakt: jana.hercogova@lf2.cuni.cz
Program ke stažení zde.

 

29. 11. 2012
KRAJSKÝ SEMINÁŘ DERMATOVENEROLOGŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Místo konání: Zlín
Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení KNTB Zlín
Odborný garant: prim. MUDr. Jan Šternberský, CSc.
kontakt: sternbersky@bnzlin.cz

 

30. 11. – 1. 12. 2012
TRILATERAL GERMAN – CZECH-POLISH MEETING
Místo konání: Aue (Německo)
Pořadatel: Southeast German Dermatologist Association
Kontakt: matthias.fischer@helios-kliniken.de

 

6. – 8. 12. 2012
Místo konání: Žilina (Slovensko)
Pořadatel: SSKD, European Society of Cosmetic and Aesthetic Dermatology

 

7. 12. 2012
3. BRNĚNSKÝ DERMATOLOGICKÝ DEN ANTONÍNA TRÝBA
Místo konání: Brno
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně, Dermatovenerologická klinika FN Brno a ČADV
Odborný garant: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Kontakt: vladimir.vasku@fnusa.cz
Program ke stažení zde (pdf; 1,8 MB).

 

7. 12. 2012
V. MIKULÁŠSKÁ KONFERENCE V PODJEŠTĚDÍ
Místo konání: Liberec
Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové
Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Kontakt: springlova@spirig.cz

 

13. – 15. 12. 2012
Místo konání: Kitzbühel (Rakousko)
Pořadatel: World Academy of Sciences

 

2013

 

18. – 20. 1. 2013
Místo konání: Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Odborní garanti: prof. MUDr. P. Barták, DrSc. a prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., MBA
Bližší info a registrace: www.dermatologicke-dny.cz
Pozvánka ke stažení zde.

 

23. 1. 2013
4. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: PSORIÁZA
Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bu­lovce (knihovna)
Pořadatel: ČADV
Kontakt: dermatology@bulovka.cz
PROGRAM A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE

 

24. - 25. 1. 2013
Místo konání: Pardubice
Pořadatel: Česká společnost pro léčbu rány, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubická krajská nemocnice, a.s.