Kožní fakultní kliniky

V České republice je osm dermatovenerologických (kožních) klinik. Jsou to zdravotnická zařízení, která slouží jako superkonziliární centra pro vyšetřování a léčení nejsložitějších pacientů s nemocemi kožními a pohlavními. Společně s péčí léčebně preventivní zde probíhá též výuka studentů lékařských fakult a výzkumná činnost. Většina klinik je zároveň specializovanými centry.

Město Klinika Adresa Jméno Telefon
Brno I. Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno Vašků Vladimír, Doc. MUDr., CSc. 543182794, 739082989
Brno Dermatovenerologická klinika FN Brno Jihlavská 25, 625 00 Brno Bohunice Pospíšilová Alena, Prof. MUDr., CSc. 532233372, 604511034
Hradec Králové Klinika nemocí Kožních a pohlavních FN a LF UK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Ettler Karel, Doc. MUDr., CSc. 495836357, 603771080
Olomouc Klinika chorob kožních a pohlavních I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc Ditrichová Dagmar, Doc. MUDr., CSc. 588444519, 724902971
Plzeň Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň Dr. E.Beneše 13, 305 99 Plzeň Pizinger Karel, Prof. MUDr., CSc. 377402148
Praha 2 Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN, U nemocnice 2, 120 00 Praha 2 Štork Jiří, Prof. MUDr., CSc. 224920610, 224920401
Praha 8 Dermatovenerologická klinika UK 2.LF a FN Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Hercogová Jana, Prof. MUDr., CSc. 266082359, 266082350
Praha 10 Dermatovenerologická klinika UK 3.LF a FNKV, Šrobárova 50, Praha 10 Arenberger Petr, Prof. MUDr., DrSc., MBA 267136000