O akademii

  

Česká akademie dermatovenerologie

je občanské sdružení, nezisková organizace, která navazuje na cíle obecně prospěšné společnosti stejného jména. Jejími dvěma hlavními cíly jsou vzdělávání v oboru dermatovenerolo­gie a prezentace oboru v ČR a v zahraničí.

Těšíme se na Vaše připomínky i další spolupráci s Vámi všemi.

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., vědecký sekretář České aka­demie dermatovenerologie

Česká akademie dermatovenerologie měla k 2.1.2017 celkem 687 členů.

Je kolektivním členem dvou nejvýznamnějších mezinárodních organizací:

International League of Dermatological Societies
   

European Academy of Dermatology and Venereology