Jak se chránit?

Opalování

Přestože působení slunečního světla má své pozitivní účinky (především pomáhá psychické svěžesti a UV záření je potřebné k přeměně vitamínu D na jeho aktivní formu), je třeba vzpomenout i na celou řadu nepříznivých účinků. Kromě spálení kůže je to její předčasné stárnutí a možné reakce, které vznikají při snížené odolnost vůči slunečnímu záření.

Před sluncem se je v přírodě třeba chránit a to bez ohledu na to, zda ležíte na pláži, cestujete ve vnitrozemí nebo podnikáte túru v horách.

Zásady ochrany před nepříznivými účinky UV záření jsou:

 • úprava denního režimu – nevystavovat se polednímu slunci
 • používání oděvu
 • používání slunečních brýlí
 • pobyt ve stínu
 • používání ochranných krémů

Opalovací krémy

Pro jakýkoliv pobyt na slunci je nezbytné chránit pokožku kvalitními ochrannými přípravky. Ty zabrání průniku škodlivého UV záření, zajistí nezbytné promazání a hydrataci namáhané pokožky.

Na přípravky na ochranu proti slunci klademe dva základní požadavky:

 • Kvalitní blokace UVA a UVB záření - UV filtr
 • Vysoká odolnost proti otěru a vodě

Přípravky dělíme na:

 • chemické – absorbují záření
 • fyzikální – blokují záření

Co je UV filtr?

UV filtr je speciální látka, která zabraňuje nežádoucímu působení UV záření na naši pokožku kůži.

Co je ochranný faktor?

Ochranný faktor se určuje podle toho, jak moc UV obsažený filtr zabraňuje pronikání UV paprsků. Výše ochranného faktoru je nejdůležitějším vodítkem při výběru vhodného opalovacího krému. Pro každého jedince je vhodný jiný ochranný faktor.

Co ochranný faktor znamená?

Ochranný faktor je číslo, které udává, kolikrát déle můžeme být na slunci bez rizika poškození nebo spálení, než kdybychom opalovací přípravek nepoužili. V principu platí, že čím vyšší je ochranný faktor opalovacího krému, tím delší dobu můžeme na sluníčku strávit bez rizika spálení.

Rozdělení typů pokožky

Pokožky se dělí na 4 základní typy, kdy každý z nich je jinak citlivý na pobyt na slunci. Světlý typ je na sluneční záření nejcitlivější, zatímco lidé s tmavou pletí mohou na slunci strávit třeba hodinu, aniž by se museli mazat ochranným krémem. Aby každý dokázal určit citlivost své kůže na sluneční záření, vzniklo rozdělení pokožky do základních fototypů, které stanovuje maximální délky pobytu na slunci bez jakékoliv ochrany, resp. dobu vlastní ochrany. Vynásobením doby vlastní ochrany pleti ochranným faktorem použitého opalovacího krému dostaneme dobu, po kterou se můžeme opalovat bez nebezpečí spálení a poškození kůže.

Určení fototypu

Upozorňujeme, že tato doporučení jsou pouze orientační. V potaz je třeba brát aktuální zdravotní stav každého jednotlivce!

 

Fototyp

Popis

Vlastní ochranná doba pokožky

1

Pokožka je velmi světlá, bledá nebo pihatá, prakticky nikdy nezhnědne a na sluneční záření reaguje vysoce citlivě - skoro vždy se spálí. Vlasy bývají světlé nebo zrzavé.

5 – 10 minut

2

Pokožka je světlá, má sklon k pihám, opaluje se velmi nesnadno a na sluneční záření reaguje citlivě - často se spálí. Vlasy bývají světlé.

10 – 20 minut

3

V naší populaci se jedná o nejrozšířenější a nejběžnější fototyp, na sluneční záření reaguje normálně. Pokožka je běžná, s přirozenou barvou, bez pih. Při opalování pokožka může zčervenat, ale obvykle se později vrátí k normálu, opálí se rovnoměrně a zřídka kdy se spálí. Vlasy jsou od tmavě blond až po středně hnědé.

15 – 25 minut

4

Tento fototyp reaguje na sluneční záření velmi dobře, rychle se opaluje a pravděpodobnost spálení sluncem je minimální. Vlasy bývají hnědé až černé.

25 – 35 minut

Určení ochranného faktoru

Určete, jaký jste fototyp. Stanovte dobu, po kterou se chcete pohybovat na sluníčku a dobu vydělte počtem minut vlastní ochranné doby. Číslo, které vám vyjde, je potřebný ochranný faktor. Platí to i obráceně, pokud naměřenou hodnotu vynásobíte použitým ochranným filtrem, dostanete dobu, po kterou vás bude použitý opalovací krém chránit.

Příklad:

Jaký faktor mám použít?

Vaše kůže zčervená po 11 minutách, u vody chcete strávit celkem 120 minut.

Výpočet : 120/11 = 10,9

Mám ochranný faktor 25, jak dlouho mne bude chránit?

25 * 11 = 275 minut. Pod ochranou faktoru budete více 275 minut.

Doporučené výše ochranného faktoru dle fototypu

 

 

Vlastní ochranná doba

Doporučený OF tuzemsko

Doporučený OF jižní oblasti

Fototyp 1

5 – 10

Prvních 5 dní

16

30

Následující dny

12

20

Fototyp 2

10 – 20

Prvních 5 dní

12

20

Následující dny

10

16

Fototyp 3

15 - 25

Prvních 5 dní

10

16

Následující dny

6

10

Fototyp 4

25 – 35

Prvních 5 dní

6

10

Následující dny

4

6

 Důležité je brát v potaz prostředí, ve kterém pobýváte na slunci. Ochranný faktor automaticky zvyšujeme, pokud pobýváme v tropech nebo subtropech a se zvyšující se nadmořskou výškou.

Informace – rady

Děti

 • Pokud vaše dítě odjíždí na tábor, dohlédněte, aby s sebou mělo ochranný krém a aby byli vedoucí tábora dobře informováni o nebezpečí pobytu na slunci a zajistili dohled nad tím, aby vaše dítě krémy používalo.
 • Vystavování se slunečnímu záření výrazně zvyšuje riziko onemocnění rakovinou kůže a způsobuje poškození očí. Chraňte své děti !
 • Děti jsou na slunci více zranitelné než dospělí jedinci. Jděte jim dobrým příkladem, vysvětlete jim proč a jak se chránit!
 • Děti jsou na slunci více zranitelné než dospělí jedinci. Mezi 12 a 16 hodinou se snažte, aby nepobývaly na sluníčku nebo zorganizujte program na tuto část dne ve stínu.
 • Děti mladší jednoho roku nemají být nikdy vystavovány přímému slunci. I když jsou ve stínu a pod slunečníkem, chraňte je vždy navíc lehkým oblečením.
 • Před pubertou není přirozený ochranný systém dětí ještě plně funkční. Chraňte především jejich kůži a oči!

Nástrahy ultrafialového záření

 • UV parsky jsou neviditelné. Mohou způsobovat pálení očí nebo oslepovat. Vždy používejte brýle s UV fitrem minimálně 400, kategorie 3.
 • UV paprsky částečně procházejí i mraky. Skrz závoj mraků může proniknout i 90% UV paprsků. Chraňte se, i když je zataženo!
 • Koupání osvěžuje a dává falešný pocit bezpečí. Nenechte se zmást. Pokud je slunko vysoko, chraňte se !
 • UV paprsky nehřejí. Mohou způsobit spáleniny, aniž byste pociťovali teplo!
 • Vítr ochlazuje kůži a dává falešný pocit bezpečí ! Pokud je slunko vysoko, chraňte se !
 • UV záření dosahuje obvykle svého maxima kolem poledně. Vyhýbejte se přímému pobytu na sluníčku mezi 12 a 16 hodinou.

Účinky nadměrné expozice na slunci a screening

 • Některé protizánětlivé masti mohou způsobovat na slunci závažné popáleniny. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • I pouhých několik minut denně na slunci stačí na syntézu vitamínu D, které vaše tělo potřebuje. Přílišné slunění je pro vaše zdraví nebezpečné.
 • Nadměrné vystavování se UV záření zvyšuje riziko rakoviny kůže a zrychluje stárnutí pokožky.
 • Pokud jste se na slunci často spálili, zvláště v dětství, promluvte si o tom s vaším kožním lékařem!
 • Užívání některých léků může na slunci způsobovat alergie a vážné popáleniny. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Pokud máte mateřské znaménko, které mění tvar, roste, svědí nebo z něj vypadávají chlupy, konzultujte svého dermatologa!
 • Některé parfémy a deodoranty mohou na slunci způsobovat alergie a vážné popáleniny. Omezte jejich užívání, pokud jdete na slunce !

Pro vaši ochranu

 • Pokud vystavujete na dlouhou dobu svou kůži slunci, důsledně aplikujte ochranný krém s UV filtrem min. 25 každé 2 hodiny.
 • Dokažte rozeznat rizikové situace : pokud je slunce vysoko na nebi a váš stín je krátký, zůstaňte zahalení a vyhledejte stín.
 • Dokažte rozeznat rizikové situace : pokud jste na horách, u moře nebo v cestujete v tropech, chraňte se!
 • V tropech je UV záření velmi silné po celý rok. Dávejte přednost stínům, pokud to nelze, vždy používejte sluneční brýle, klobouk, tričko a ochranný krém na nechráněné části těla !
 • Pokud se chcete chránit před velmi silným UV zářením, vždy na slunci používejte sluneční brýle, klobouk, tričko a ochranný krém a nechráněné části těla!

Sluneční brýle

 • Kategorie ochrany slunečních brýlí jsou od 0 do 3, podle barvy skel. Abyste se chránili, vybýrejte vždy kategorii 3.
 • Vydatná ochrana očí spočívá hlavně ve 100 % UV filtru daných slunečních brýlí a zároveň ve vhodném tvaru rámečku, který cloní co nejvíce slunečního záření z okolí.

Opalovací krémy

 • Chraňte si především ty části těla, které jsou nejvíce exponovány slunečnímu záření : nos, rty, uši, ramena, záda, hrudník.
 • Používání opalovacích krémů nemá sloužit k tomu, ayste mohli zůstat co nejdéle na slunci, ale abyste snížili rizika slunění.
 • Ochranný faktor je stanovený normou závaznou pro všechny výrobce. Bez ohledu na značku, vybírejte vždy krémy s minimálním ochranným faktorem 25.
 • Abyste dobře ochránili vaši kůži, musíte krém nanášet často, zvášť na citlivé části těla.
 • Stoprocentní ochranný film neexistuje. Opalovací krém je filtr, jakési síto, jehož otvory jsou menší, je-li UV faktor vyšší.

Opalování

 • Opálení nezastaví všechny UV paprsky. O když jste opálení, omezte pobyt na slunci mezi 12 a 16 hodinou a dále se chraňte!
 • Množství UV záření ze sluníčka a ze solárií se kumuluje, zvyšuje riziko rakoviny a stárnutí kůže.
 • Opálení ze solárií téměř nechrání před UV zářením. Omezte proto pobyt na slunci během 12 a 16 hodinou, chraňte se!
 • Postupné opalování, při kterém nedošlo ke pálení kůže, trvá déle, zvlášť za předpokladu, že se chráníme i poté, kdy jsme opálení.
 • Opálení je známka toho, že kůže byla vystavena slunci, ale tím nevytváří pro UV záření nepřekonatelnou bariéru. I když jste opálení, chraňte se!
 • Samoopalovací krémy barví kůži, aniž by jí chránily. Omezte proto pobyt na slunci během 12 a 16 hodinou, chraňte se !

U moře

 • Mořský vánek dává falešný dojem bezpečí. Krémy aplikujte často, zvláště na exponované části těla.
 • Plachty lodí, paluba a mořská pěna odrážení velké množství UV paprsků. Nanášejte často opalovací krémy s minimálním ochraným faktorem 25.
 • Plachty lodí, paluba a mořská pěna odrážení velké množství UV paprsků. Požívejte vždy tmavé sluneční brýle s UV filtrem kategorie 3 – 4, s vhodným tvarem rámečku, který cloní co nejvíce slunečního záření z okolí.
 • Mezi 12 a 16 hodinou vyhledejte stín.

Na horách

 • Sníh na horách odráží velké množství UV paprsků. Požívejte vždy tmavé sluneční brýle s UV filtrem kategorie 3 – 4, s vhodným tvarem rámečku, který cloní co nejvíce slunečního záření z okolí.
 • Nadmořská výška a sníh na horách výrazně zvyšuje množství UV paprsků, které působí na kůži a oči. Chraňte se!