Úvodní slovo

Úvodní slovo předsedkyně České akademie dermatovenerologie

Česká akademie dermatovenerologie je nezisková organizace, která byla založena 9.1.2009. Jejím posláním je vzdělávání, reprezentace a medializace dermatovenerologie. Je pro mne ctí vést tuto odbornou společnost, neboť ve vzdělávání kolegů i veřejnosti vidím smysl své práce.

Reprezentace dermatovenerologie u nás i v zahraničí je logickou součástí naší práce, kolegové z výboru Akademie jsou významnými reprezentanty české, evropské a světové dermatovenerologie (Prof. Vašků je členem výboru European Academy of Dermatovenereology, Prim. Strejček je předsedou České flebologické společnosti, Prof. Hercogová byla  prezidentkou European Academy of Dermatology and Venereology.

O medializaci oboru se snažíme trvale, zejména pořádáním Evropského dne melanomu v ČR od roku 2001, pořádáním tiskových konferencí, vydáváním edukačních materiálů pro pacienty atd.

Pomáháme pacientským organizacím – vydáváme Zpravodaj SPAE (Společnost psoriatických a ekzematických pacientů) a spolupracujeme se Spolkem dermatologických pacientů (DEPA).

Česká akademie dermatovenerologie si tak postupně vydobyla své nezastupitelné místo mezi odbornými společnostmi kožních lékařů. Vzdělává kolegy dermatology i další specialisty. Je to společnost pro vás, kteří hledáte seriózní informace. Je radostí je vám nabídnout. Vítejte na stránkách portálu moderní dermatologie!