Výbor a revizní komise ČADV

Výbor

Předseda

  • prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., I. Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MU, vladimir.vasku@fnusa.cz, vladimir.vasku@fnbrno.cz

Místopředsedové

  • MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D., I. Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, miroslav.necas@fnusa.cz
  • MUDr. Jaroslav Strejček, CSc., Centrum dermatologické angiologie, Praha, strejcek@ri.ipex.cz

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, tel./fax: 266 082 359, dermatology@bulovka.cz., hercogova@gmail.com

Pokladník

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MU, FN Brno, Brno, aposp@fnbrno.cz

 

Revizní komise

Předseda

  • prim. MUDr. Naděžda Vojáčková, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, nadezda.vojackova@bulovka.cz

Členové

  • Ing. Josef Pohůnek, Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků, o.s., Praha, pohunek@gmail.com
  • MUDr. Hana Tomková, Ph.D., Kožní oddělení, Baťova krajská nemocnice, Zlín, tomkova@bnzlin.cz

 

Sekretariát

Kateřina Lorencová
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel./fax: 266 082 359
e-mail: dermatology@bulovka.cz