Redakční rada

Redakční rada Portálu moderní dermatologie:

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

(Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a Nemocnice Na Bulovce, Praha 8): jana.hercogova@bulovka.cz

Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

(Dermatovenerologická klinika LF UK a FN, Plzeň): pizinger@fnplzen.cz

Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.

(Centrum dermatologické angiologie, Říčany): strejcek@ri.ipex.cz

Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

(Dermatovenerologická klinika UK 1. LF a VFN, Praha): jstor@vfn.cz

Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

(I. Dermatovenerologická klinika MU, Brno): vladimir.vasku@fnbrno.cz