Centra biologické léčby

Seznam center biologické léčby

Kraj Klinika Přednosta Telefon WWW
Hl. město Praha Dermatovenerologická klinka 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 120 00 Praha 2 Štork Jiří, Prof. MUDr., CSc. 224 920 610
224 920 401
www.fvn.cz
Hl. město Praha Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8 Hercogová Jana, Prof. MUDr., CSc. 266 082 359
266 082 350
www.bulovka.cz
Hl. město Praha Dermatovenerologická klinika UK 3. LF a FNKV, Šrobárova 50, Praha 10 Arenberger Petr, Prof. MUDr., DrSc., MBA 267 163 000 www.dermis.cz
Jihomoravský I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno Pospíšilová Alena, Prof. MUDr., CSc. 543 182 794
739 082 989
www.fnusa.cz
Jihomoravský Dermatovenerologická klinika FN Brno, Jihlavská 25, 625 00 Brno Bohunice Vašků Vladimír, Prof. MUDr., CSc. 532 233 372
604 511 034
www.fnbrno.cz
Královéhradecký Klinika nemocí Kožních a pohlavních FN a LF UK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Ettler Karel, Doc. MUDr., CSc 495 836 357
603 771 080
www.lfhk.cuni.cz/dermat
Olomoucký Klinika chorob kožních a pohlavních, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tichý Martin, odb. as., Ph.D.  588 444 519
724 902 971
www.fnol.cz
Plzeňský Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň, Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň Pizinger Karel, Prof. MUDr., CSc. 377 402 148 www.fnplzen.cz
Hl. město Praha Dermatovenerologické oddělení FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - ambulance Machovcová Alena, Prim. MUDr., MBA 224 438 752, 224 438 760 www.fnmotol.cz
Hl. město Praha Kožní odd., ÚVN Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 160 00 Praha 6  Hoffmann Jaroslav, Prim. MUDr., CSc. 973 203 311 www.uvn.cz
Jihlavský Kožní odd., Vrchlického 59, Jihlava Dubáň Štefan, Prim. MUDr. 567 157 471
603 836 632
www.nejmi.cz
Jihočeský Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice Horažďovský Jiří, Prim. MUDr., Ph.D. 387 878 600 www.nemcb.cz
Karlovarský Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Nemocnice v Sokolově, Kožní oddělení
Slovenská 545, 356 01 Sokolov
Němcová Helena, Prim. MUDr.  352 520 299 www.nemsok.cz
Moravskoslezský Kožní oddělení FN Ostrava, 17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava Vantuchová Yvetta, Prim. MUDr., Ph.D. 597 374 500, 597 374 540
603 144 969
www.fnspo.cz
Olomoucký Kožní odd., Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc Diamantová Dominika, Prim. MUDr. 973 407 160 www.vnol.cz
Ústecký Kožní odd., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Filipovská Olga, Prim. MUDr. 477 112 742 www.mnul.cz
Ústecký Kožní sanatorium Ústí nad Labem, Velká Hradební 47, 400 01, Ústí nad Labem - ambulance Duchková Hana, Prim. MUDr., DrSc. 475 209 228 www.koznisanatorium.cz 
Zlínský Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Kožní oddělení, Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín Šternberský Jan, Prim. MUDr., CSc. 577 552 310 www.bnzlin.cz