Ultrafialové záření

Účinky

Nejdůležitějším přírodním zdrojem ultrafialového záření je slunce. Agresivní paprsky UVC jsou téměř úplně pohlcovány ozonovou vrstvou, ale UVA a UVB, neviditelné lidskému oku dosáhnou na Zemi a vše, co na ni žije. UV záření má řadu účinků na lidskou kůži v závislosti na vlnové délce záření a intenzitě záření.

Negativní účinky ultrafialového záření převažují nad pozitivními.

Sluneční záření máme rádi – dodává nám dobrou náladu, pocit spokojenosti. Negativní účinky, jako jsou spálení kůže, vrásky a riziko vzniku kožních nádorů, jsou druhou stranou jedné mince. Je pravda, že kůže vytváří za pomoci ultrafialových paprsků UVB vitamin D3, důležitý pro naše kosti. Ale k tomu je potřeba jen malá dávka – 15 minut na slunci denně. Poškození kůže UV zářením je však mnohem větší. Může vést k trvalému poškození imunitního systému kůže a jejího buněčného genetického materiálu (DNA). Tento účinek mají jak krátkovlnné UVB, tak dlouhovlnné UVA záření.

UVA záření

UVA záření poškozuje kůži v hloubce. Přírodní UVA záření obecně nepůsobí spálení kůže. UVA paprsky však pronikají mnohem více do hloubky, kde působí tmavé opálení. Současně také poškozují pojivovou tkáň, což vede ke ztrátě napjetí kůže, následkem jsou vrásky a předčasné stárnutí kůže. Nový vědecký výzkum prokázal, že vysoká koncentrace UVA záření přispívá ke vzniku kožních karcinomů, což se považuje se za jednu z příčin jejich nárůstu.

UVB záření

UVB záření opálí kůži a je příčinou jejího spálení . Krátké UVB paprsky jsou z větší části pohlcovány ozonovou vrstvou. Zeslabení ozonové vrstvy v posledních letech však vedlo k tomu, že množství UVB záření, které dopadá na Zemi, je větší. Silné UVB záření působí v kůži její obrannou reakci vůči záření. Proniká vrchní vrstvou pokožky a působí její rychlé opálení. Hnědý pigment (melanin) se tvoří v pigmentových buňkách pokožky a je předáván buňkám pokožky tzv. ostnité vrstvy. Pokud je dávka UVB záření příliš velká, dojde ke spálení kůže, což se projeví jejím zarudnutím. To je varovný signál, který vysílají buňky kůže. Poté záleží vše na opravných schopnostech buněk, zda poškození zvládnou. Po opakovaném a intenzivním vystavení kůže slunci dochází k vážnému poškození buněk a zvyšuje se riziko, že opravný mechanismus buněk bude nedostatečný. Z dlouhodobého hlediska to může vést ke změnám genetického materiálu, k chronickému poškození, k přednádorovým stavům i k vlastním kožním zhoubným nádorům.