Co je melanom?

Co je melanom?

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Dermatovenerologická klinika UK 2.LF a FN Na Bulovce (přednostka)
Česká akademie dermatovenerologie (předsedkyně)

Maligní melanom je nádor z pigmentových buněk. Je méně častý než např. bazaliom, ale zároveň nebezpečnější. Může se v zásadě vyskytnout kromě kůže i na sliznici a v oku. Slizniční formy jsou vzácné. Nejčastější je kožní forma. Na těle se může se vyskytnout kdekoliv, nejčastěji na plochách, které se vystavují slunečnímu záření nárazově. V místech slunci prakticky nevystavovaných se vyskytuje méně.

Maligní melanom se vyskytuje stále častěji. Za posledních třicet let stoupl počet případů v ČR 4x. Muži a ženy jsou postiženi téměř stejnou měrou (někteří autoři uvádějí větší výskyt u žen v poměru 1,5 : 1).

Většímu výskytu nádorů kůže všeobecně přispívají kožní fototyp I a II, časté a hlavně dlouhé opalování na slunci (zvláště přes polední dobu), zejména spálení kůže, ale i dlouhodobé opalování kůže, byť tzv. dostatečně chráněné slunečními filtry s vysokým UV faktorem. Ten sice brání spálení kůže, ale uměle prodlužuje možnost pobytu na slunci bez rizika spálení, ovlivňuje změny imunity v kůži, a tak zvyšuje riziko vzniku kožních nádorů.

Větší riziko vzniku maligního melanomu je u osob, které mají na své kůži pigmentové névy. Podle některých autorů přítomnost 50-90 pigmentových mateřských znamének zvyšuje vznik maligního melanomu až 2x. Některé z těchto pigmentových projevů skýtají ještě větší až 10x pravděpodobnost vzniku. Větší riziko panuje i u osob, kde v rodině se již nějaká rakovina kůže vyskytla.

Biologicky se jedná o značně nebezpečný typ nádoru, který je schopen poměrně časně metastazovat. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že se jedná o nádor, který je uložen na kůži a je barevný, je možno jej v naprosté většině případů odhalit v časném stadiu, kdy pravděpodobnost vyléčení je téměř stoprocentní.

Jedenkrát ročně je vhodné navštívit kožního lékaře a nechat si vyšetřit pigmentové změny (pihy a mateřská znaménka), v případě klinického podezření je nutné ověřit diagnózu vyšetřením pomocí digitálního mikroskopu. V počítači tohoto přístroje se data o vyšetřovaném kožním útvaru uchovají a lze je s odstupme času porovnat a usoudit tak na ev. změny.

Seznam lékařů, kteří se věnují problematice kožních nádorů, naleznete zde.