Světový den lupénky

Česká akademie dermatovenerologie, o.p.s. pod vedením prof. MUDr. Jany Hercogové, CSc., přednostky Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze organizuje od září 2010 informačně vzdělávací kampaň, která se zabývá onemocněním ekzémy a lupénkou u dětské i dospělé populace. Kampaň vyvrcholí na Světový den lupénky, 29. října.

Lupénka je neinfekční zánět kůže s genetickou dispozicí, jejíž příčinou je porucha imunitního systému, která vede k poruše rohovění kůže. Kožní buňky se rychle tvoří a hromadí na povrchu kůže, což se projeví vznikem červených, ohraničených vyvýšených ložisek pokrytých stříbrně bělavými šupinkami.

Lupénka (psoriáza) je vnímána jako závažné doživotní onemocnění, které výrazně snižuje kvalitu života pacienta i jeho celé rodiny a zkracuje průměrnou délku života pacientů o 3,5 roků u mužů, u žen o 4,5 roku oproti zbytku populace.

V České republice trpí lupénkou na až 250 000 lidí, z toho 70 tisíc trpí těžkou formou psoriázy. Nemoc je spojena s dalšími chorobami, jako je psoriatická artritida, metabolický syndrom, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, deprese.

V případě onemocnění je třeba, aby všechny pacienty vyšetřil kožní lékař. Ten podle závažnosti onemocnění volí formu léčby.

  • Místní léčba je základem v péči o pacienty s lupénkou. Zahrnuje promazávání kůže (emoliencia) a léčebné koupele, dále kožní lékař předepisuje léky, které tlumí zánět a normalizují poruchu rohovění kůže (tzv. antipsoriatika). Jsou to hlavně vitamin D, vitamin A, dehet. Při zahájení léčby se tyto léky kombinují obvykle s hormonálními léky (kortikosteroidy).
  • Celková léčba je vyhrazena pro těžké formy lupénky. Využívají se jednak klasické léky - cyklosporin A, retinoidy (deriváty vitaminu A) a methotrexát nebo tzv. biologika (adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab), pokud předchozí léčba selhala nebo ji nelze použít z jiných důvodů. Biologika jsou omezena na použití v Centrech biologické léčby při fakultních či krajských nemocnicích.
  • Fototerapie využívá ultrafialové (UV) světlo. Někdy se léčba světlem kombinuje s podáváním léčiv zcitlivujících kůži k záření (PUVA). Fototerapii UV zářiči se aplikuje přímo na kožní projevy, nikoli na zdravou kůži. Provádějí ji kožní lékaři ve zdravotnických zařízeních přístroji k tomu schválenými (nejedná se o solária).
  • Doplňková léčba: lázeňská léčba, přírodní produkty, psychoterapie a dieta.

Pro těžké formy lupénky, kdy onemocnění postihuje více než 10% povrchu těla, a zároveň nelze použít nebo je riskantní jiná celková léčba, pacient na standardní léčbu nereaguje nebo lupénka nebyla během posledních 3 let úplně zhojena, je určena léčba biologická.

Jedná se o biologické přípravky, které jsou zacíleny na imunitní systém. Zde blokují činnost určitých buněk imunitního systému, které hrají v psoriáze určitou úlohu. Zatímco jiné možnosti léčby lupénky také ovlivňují imunitní systém organismu, je účinek biologických přípravků specifičtější, neboť ty zasahují v konkrétním patogenetickém kroku psoriázy. Tato selektivita je také důvodem vyšší bezpečnosti ve srovnání s léky klasickými.

V České republice je tato léčba schválena od roku 2005 a přinesla další výrazný pokrok ve zvládnutí těžkých forem lupénky – 75% zlepšení až zhojení kožních projevů je pozorováno u 80 % léčených pacientů! V současné době jsou k dispozici 4 preparáty, které se aplikují ve formě podkožních injekcí doma (podobně jako inzulin) 1-2x týdně až 1x za 3 měsíce nebo se podávají ve formě infuzí 1x za dva měsíce na kožních klinikách. Léčbu řídí Centra pro biologickou léčbu psoriázy, která jsou na všech kožních klinikách a v krajských nemocnicích.

Informace o lupénce lze najít na webových stránkách České akademie dermatovenerologie www.dermanet.cz, v sekci Můj život s lupénkou.