Léčba lupénky

Vždy je nutné pátrání po provokujících faktorech a jejich odstranění. Všechny nemocné s lupénkou musí vyšetřit kožní lékař, stanovit diagnózu doporučit praktickému lékaři léčebný postup. Praktický lékař léčit nemocné s chronickou lupénkou, která nepřesahuje 5 % tělesného povrchu. Léčba všech ostatních typů lupénky kůže patří výhradně do rukou dermatologa.

Celková léčba

Je vyhrazena pro těžké formy lupénky. Využívají se jednak klasické léky - cyklosporin A, retinoidy (deriváty vitaminu A) a methotrexát nebo tzv. biologika (adalimubab, etanercept, infliximab, ustekinumab), pokud předchozí léčba selhala nebo ji nelze použít z jiných důvodů. Biologika jsou omezena na použití v Centrech biologické léčby při fakultních či krajských nemocnicích.

Biologická léčba

Biologické přípravky jsou zacíleny na imunitní systém. Zde blokují činnost určitých buněk imunitního systému, které hrají v psoriáze určitou úlohu. Zatímco jiné možnosti léčby lupénky také ovlivňují imunitní systém organismu, je účinek biologických přípravků specifičtější, neboť zasahují v konkrétním patogenetickém kroku psoriázy. Tato selektivita je také důvodem vyšší bezpečnosti ve srovnání s léky klasickými.

Jak funguje?

Pro léčbu psoriázy se využívá dvou typů biologických léků – jedny působí přímo na buňky imunitního systému a tím přímo ovlivňují psoriatický zánět. Jiné jsou nespecifické, působí na tzv. cytokiny a ovlivňují zánět na mnoha úrovních.

Komu je určena?

Biologická léčba může být indikována u středně těžkých a těžkých forem onemocnění, pokud jiná léčba nebyla účinná nebo pokud jinou léčbu pacient netoleruje. Další podmínkou je postižení na min. 10% těla pacienta.

Výsledky léčby

Podle studií, které proběhly na celém světě, má tato metoda léčby nesporné výhody. Svým působením neovlivňuje a nepoškozuje ostatní buňky a orgány lidského těla. Navíc má, ve skoro třech čtvrtinách, větší účinnost než klasické postupy.
Přece jen stále existuje poměrně velké skupina pacientů, která při použití této terapie vykazuje „pouze“ srovnatelné nebo menší úspěchy než při léčbě klasické.

Bilologická léčba v České republice

V České republice je tato léčba schválena od roku 2005 a přinesla další výrazný pokrok ve zvládnutí této choroby – zlepšení (vymizení) kožního nálezu až o 75% dosahuje po léčbě biologickými preparáty až 80 % léčených pacientů!  V současné době jsou k dispozici 4 preparáty, nejmodernější zástupce této skupiny léčiv je v ČR dostupný od dubna letošního roku a jeho výrazným přínosem proti stávající léčbě je kromě vysoké účinnosti dávkování pouze 4x ročně.
Preskripce biologik je vázaná na tzv. Centra pro biologickou léčbu (v rámci všech fakultních nemocnic a větších nemocnic).
Bohužel, ve srovnání s jinými indikacemi biologické léčby je preskripce u psoriázy velice nízká a zaostává rovněž v porovnání s vyspělou Evropou, resp. světem.

Místní léčba

Místní léčba je základem v péči o pacienty s lupénkou. Zahrnuje promazávání kůže (emoliencia) a léčebné koupele, dále kožní lékař předepisuje léky, které tlumí zánět a normalizují poruchu rohovění kůže (tzv. antipsoriatika). Jsou to hlavně vitamin D, vitamin A, dehet. Při zahájení léčby se tyto léky kombinují obvykle s hormonálními léky (kortikosteroidy).

Fototerapie

Fototerapie využívá ultrafialové (UV) světlo, nejúčinnější vlnová délka je od 308 nm do 314 nm, tzv. úzkopásmové UVB. Někdy se léčba světlem kombinuje s podáváním léčiv zcitlivujících kůži k záření (PUVA). Doporučuje se aplikovat fototerapii UV zářiči přímo na kožní projevy, nikoli na zdravou kůži. Fototerapii provádějí kožní lékaři ve zdravotnických zařízeních přístroji k tomu schválenými (nejsou to solária).

Další možnosti léčby

  • Lázeňská léčba lupénky je možná v lázních v ČR a SR.
  • Přírodní produkty jsou vhodné mezi obdobími vzplanutí lupénky nebo jako doplněk léčby místními i celkovými léky.
  • Psychoterapie má velký význam, neboť lupénka významně zhoršuje kvalitu života, pacienti jsou vystaveni trvalému tlaku okolí, mívají deprese.
  • Dieta má význam u obézních pacientů, u akutních stavů a u pacientů s přidruženými chorobami – doporučuje se středomořská dieta, tj. strava bohatá na zeleninu, ovoce, bílá masa, ryby, nenasycené mastné kyseliny, zákaz alkoholu a kouření.
  • Fyzická aktivita je důležitá pro žádoucí redukci hmotnosti.