Mýty a fakta o atopických ekzémech

S jakými nejčastějšími předsudky se pacienti setkávají?

Je to nakažlivé

Ne, ekzém není nakažlivá nemoc. K přenosu nemůže dojít ani dotekem postižených míst, ani přenosem tělními tekutinami pacienta (krví, slinami atd.).

Ekzém se týkají pouze kůže

Nikoli, ve skutečnosti se jedná o problém imunitního systému. Současně mohou vyskytovat i příznaky postižení jiných orgánů – senná rýma a astma. Navíc se s ekzémem často spojují i další kožní nemoci (vitiligo, ložiskový výpad vlasů – alopecia areata).

Ekzém je vyléčitelný

I když existují léčebné postupy, které zhojí příznaky ekzému, je pravdou, že zázračný lék, který by tuto nemoc vyléčil natrvalo, neexistuje. Je to dáno tím, že vlohy k těmto onemocněním jsou vrozené.
Ekzém je způsoben špatnou hygienou
Ne, toto onemocnění souvisí s problémem imunitního systému a není způsobeno špatnou hygienou. Za příčinu lze považovat vrozené dispozice, dráždivé látky, stres, vzdušné a potravinové alergeny, znečištěné ovzduší.

Ekzém je něco jako akné

Ne, nejsou to stejné nemoci. Zatímco hlavním problémem akné je mastná kůže, u ekzému je tomu naopak – je to suchá kůže. Proto je léčba pacientů s oběma nemocemi složitější.

Ekzém je způsoben stresem

Stresové faktory ekzémy nezpůsobují, ale mohou stav nemoci zhoršit. Pocit stresu, strachu, zloby nebo frustrace mohou zvyšovat četnost opakování ekzému.

S ekzémem se nelze koupat

Většina pacientů s ekzémem se chodit koupat může. Chemické látky ve vodě ale mohou stav nemoci zhoršit. Před a po koupeli se tedy vždy omyjte a promažte kůži hydratačním krémem.

Ekzém zanechává jizvy

Obvykle nikoli anebo velmi vzácně. Ekzémové projevy se hojí bez jizvy. Některé léčebné metody mohou však způsobit vyblednutí pokožky, strie nebo ztenčení kůže. Proto je nutné dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře. Ztenčení kůže (atrofie) hrozí hlavně u léčby kortikoidy, proto byly do léčby zavedeny nové místní léky (topické imunomodulátory – tacrolimus a pimecrolimus), které může předepsat výhradně kožní lékař.