Spálení sluncem (dermatitis solaris)

Spálení sluncem je akutní, neinfekční zánět kůže, charakterizované zarudnutím, příp. vznikem puchýřků a puchýřů, napětím a bolestivostí kůže, která byla vystavena ultrafialovému záření (slunci nebo umělým zdrojům).
Spálení sluncem závisí na intenzitě slunečního záření, na délce trvání expozice, na kožním fototypu. Velmi malé děti a staří lidé se údajně rychleji spálí, ale to nebylo nikdy prokázáno v klinických studiích.

Klinický obraz

Příznaky spálení sluncem jsou svědění, při těžkém popálení i napětí kůže a bolest. Pacient může udávat bolest hlavy, zimnice, pocit zvýšené teploty a slabosti. Přitom může mít horečku a zrychlený tep.
Na kůži se po expozici ultrafialovému záření začíná objevovat zarudnutí asi za 6 hodin a dosahuje maxima za 24 hodin. Zarudnutí je na místech expozice záření, je ostře ohraničené. Při velké intenzitě záření se mohou objevit i otok kůže, puchýřky a velké puchýře. Sliznice jsou obvykle nepostižené, ale u horolezců, kteří dýchají ústy, je známo spálení jazyka.
Ke stanovení diagnózy stačí obvykle údaj o pobytu na slunci a klinický obraz. Někdy je třeba odlišit i jiné nemoci, které mohou vznikat v souvislosti s působením ultrafialového záření.

Léčba

Mírné spálení kůže se léčí chlazením kůže, potíráním prostředků po opalování. Lékař může event. předepsat i slabě účinné kortikosteroidy, které mají protizánětlivý účinek. Celkově je možné reakci zklidnit celkově podanými protizánětlivými léky (kyselina acetylosalicylová, indometacin).
Při těžkém spálení kůže se doporučuje klid na lůžku, event. může být pacient i hospitalizován a léčen za pomocí infúzí. Kromě místní léčby lze i celkově podat kortikosteroidy (třebaže nebyla účinnost ověřena v klinických studiích).

Průběh a prognóza

Závisí na stupni spálení sluncem, který nelze srovnat s popálením kůže působením tepla (v tomto případě chybí III. stupeň popálenin). Následkem spálení kůže ultrafialovým zářením mohou být poruchy pigmentace a náhlý výsev pigmentových skvrn.

Prevence

Osoby s fototypem 1 a 2 by se měly důsledně chránit před sluncem, používat oděv a ochranné opalovací prostředky (sunscreeny).