dermanet.eu - portál moderní dermatologie
Úvod > Úvodní slovo

Úvodní slovo

Úvodní slovo předsedkyně České akademie dermatovenerologie

Milé kolegyně, milí kolegové,
Česká akademie dermatovenerologie byla založena 9.1.2009, letos je tomu tedy sedm let. Jejím posláním je od počátku edukace, reprezentace a medializace dermatovenerologie. Je pro mne ctí vést tuto odbornou společnost, neboť ve vzdělávání kolegů i veřejnosti vidím smysl své práce. Po Sametové revoluci jsem začala od roku 1995 pořádat Pražské dermatologické konference, které se postupem času staly opravdu jediným národním dermatologickým kongresem. Nezůstalo jen u kongresů s obecnými tématy interdisciplinárními, ale postupem času jsme začali pořádat i kongresy estetické medicíny, melanomu či vzácných nemocí. Letos přibyde kongres venerologický. Víme, že zvláštní edukační programy jsou třeba pro kolegy, kteří se připravují k atestaci, tedy pro rezidenty. Pro ně jsem nejprve začali organizovat dříve neexistující kurzy histopatologické u mnohohlavého mikroskopu, které se pro velký zájem změnily v kurzy využívající moderní počítačovou techniku. Od loňského roku jsme rozšířili kurzy o monotematické, věnované problematice obtížným nebo málo prezentovaným otázkám. Na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce jsme navíc začali pořádat předatestační týdenní kurzy.

Nedílnou součástí edukace je vydávání odborného časopisu Česká dermatovenerologie, nyní již šestým rokem. Časopis přináší uceleně zpracovaná témata, doporučené diagnostické a léčebné postupy, ale i původní práce a kazuistiky, je platformou výměny odborných názorů, která je komerčně nezávislá.

Reprezentace dermatovenerologie u nás i v zahraničí je logickou součástí naší práce, kolegové z výboru Akademie jsou významnými reprezentanty české, evropské a světové dermatovenerologie (Prof. Vašků je členem výboru European Academy of Dermatovenereology, Prim. Strejček je předsedou České flebologické společnosti, Prof. Hercogová je mj. členkou výkonného výboru European Academy of Dermatology and Venereology a bývalou prezidentkou této největší evropské společnosti).

O medializaci oboru se snažíme trvale, zejména pořádáním Evropského dne melanomu v ČR od roku 2001, pořádáním tiskových konferencí, edukačních materiálů pro pacienty atd.

Česká akademie dermatovenerologie si tak postupně po 14 letech, kdy fungovala nejprve jen jako obecně prospěšná společnost, vydobyla své nezastupitelné místo na slunci. Vzdělává kolegy dermatology i další specialisty. Je to společnost pro vás, kteří hledáte seriózní informace. Je radostí je vám nabídnout. Vítejte na stránkách portálu moderní dermatologie!
 

Edukační projekty

Kontakt

Česká akademie dermatovenerologie o.s.

Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a

Nemocnice na Bulovce

Budínova 67/2, 180 01 Praha 8

IČ: 26573415

tel/fax: +420 266 082 359
dermatology@bulovka.cz

www.dermanet.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

U Průhonu 37, 170 00 Praha 7

jméno účtu: Česká akademie dermatovenerologie

číslo účtu: 43-4160600257/0100

 

1x1px

Partneři akademie

Partner ČADV 2017 

 Generální partner

Partneři Evropského dne melanomu 
Pacientské organizace


DEPA - Spolek dermatologických pacientů

BODKÁČIK

 
Spolupracující organizace 

Copyright © Česká akademie dermatovenerologie | mapa stránek | podmínky a ujednání
1x1px